รับสืบค้นงานวิจัย

อัตราค่าบริการค้นงานวิจัยหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ระดับ ป.ตรี และ ป.โท

ระยะเวลาดำเนินการ

อัตราค่าบริการต่อ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ไม่จำกัดปี

  ปี 2007-2013

ไม่เกิน 5 ปี

งานด่วน 1 วัน (ภายใน24 ชั่วโมง)

450

600

750

ภายใน 3-5 วัน

300

450

600

ภายใน 7 วัน

250

400

550

อัตราค่าบริการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ ระดับ ป.เอก

ระยะเวลาดำเนินการ

อัตราค่าบริการต่อ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ไม่จำกัดปี

  ปี 2007-2013

ไม่เกิน 5 ปี

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

600

750

900

ภายใน 3-5 วัน

450

600

750

ภายใน 7 วัน

400

550

700

 

อัตราค่าบริการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ ระดับ ป.ตรี และ ป.โท

ระยะเวลาดำเนินการ

อัตราค่าบริการต่อ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ไม่จำกัดปี

  ปี 2007-2013

ไม่เกิน 5 ปี

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

700

850

1,000

ภายใน 3-5 วัน

550

700

850

ภายใน 7 วัน

500

650

800

 

อัตราค่าบริการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างประเทศ ระดับ ป.เอก

ระยะเวลาดำเนินการ

อัตราค่าบริการต่อ 1 เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ไม่จำกัดปี

  ปี 2007-2013

ไม่เกิน 5 ปี

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

850

1,000

1,150

ภายใน 3-5 วัน

700

850

1,000

ภายใน 7 วัน

650

800 

900

 

ขั้นตอนการใช้บริการค้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภายในประเทศและต่างประเทศ

1. ส่งหัวข้อและรายละเอียดงานวิจัยเพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
2. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แล้วจะประเมินราคาไปยังลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงโดยในใบเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการและวันรับงาน
3. ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สำหรับยอดที่ต่ำกว่า5,000 ชำระ100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ contact@satsin.com โทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
4. หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดำเนินการให้ทันที
การส่งมอบงาน
1. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไฟล์ตัวอย่างไปยังลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบงานโดยไฟล์ตัวอย่างจะปกปิดข้อความ 30% ของทุกหน้าหากมีแก้ไขลูกค้าแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมงหากต้องการแก่ไขในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข
2. หากมีการแก้ไขงานใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันในการแก้ไขงานสำหรับลูกค้าทั่วไปลูกค้างานด่วน 1 วันใช้ระยะเวลาในการแก้ไขงาน 1 วัน
3. ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งงานที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าหลังจากลูกค้าชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน