บริการจัดทำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.ตรี และ ป.โท ภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

900/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

750/หน้า

ภายใน 7 วัน

700/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.เอก ภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

1,500/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

1,200หน้า

ภายใน 7 วัน

1,000/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.ตรี แล ะป.โท ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

1,500/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

1,200/หน้า

ภายใน 7 วัน

1,150/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.เอก ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

2,000/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

1,600/หน้า

ภายใน 7 วัน

1,450/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสัมภาษณ์ ระดับ ป.ตรี และ ป.โท ภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

1,600/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

1,200/หน้า

ภายใน 7 วัน

1,000หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.เอก ภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

2,000/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

1,600/หน้า

ภายใน 7 วัน

1,400/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.ตรี และ ป.โท ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

2,400/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

2,000/หน้า

ภายใน 7 วัน

1,800/หน้า

 

อัตราค่าบริการออกแบบสอบถาม ระดับ ป.เอก ภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

3,000/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

2,600/หน้า

ภายใน 7 วัน

2,400/หน้า

ขั้นตอนการใช้บริการออกแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
1. ส่งรายละเอียดงานวิจัยเพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
2. หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แล้วจะประเมินราคาไปยังลูกค้าภายใน 1 ชั่วโมงโดยในใบเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการและวันรับงาน
3. ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สำหรับยอดที่ต่ำกว่า 5,000 ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ contact@satsin.com โทรแจ้งที่เบอร์ 02-170-9860 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
4. หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดำเนินการให้ทันที
การส่งมอบงาน
1. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไฟล์ตัวอย่างไปยังลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบงานโดยไฟล์ตัวอย่างจะปกปิดข้อความ 30% ของทุกหน้าหากมีแก้ไขลูกค้าแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมงหากต้องการแก่ไขในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข
2. หากมีการแก้ไขงานใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันในการแก้ไขงานสำหรับลูกค้าทั่วไปลูกค้างานด่วน 1 วันใช้ระยะเวลาในการแก้ไขงาน 1 วัน
3. ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งงานที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าหลังจากลูกค้าชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน