บริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม

อัตราค่าบริการบริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามภาษาไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน 1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

8/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

6/หน้า

ภายใน 7 วัน

4/หน้า

 

อัตราค่าบริการบริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถามภาษาอังกฤษ

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน1 วัน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

10/หน้า

ภายใน 3-5 วัน

8/หน้า

ภายใน 7 วัน

6/หน้า

ขั้นตอนการใช้บริการคีย์ข้อมูลแบบสอบถาม
1.ส่งตัวอย่างไฟล์แบบสอบถามเพื่อมาประเมินราคาที่ contact@satsin.com หากไฟล์หนักสามารถอัพโหลดเข้าmedia file, 4 share เว็บฝากไฟล์ต่างๆ หรือ one drive, google drive หรือจัดส่งมายังที่อยู่ร้าน หลังจากลูกค้าส่งไฟล์เข้ามาแล้วโทรแจ้งที่เบอร์ 02-085-6664 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
2.หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับไฟล์แล้วจะประเมินราคาไปยังลูกค้าภายใน1 ชั่วโมงโดยในใบเสนอราคาจะแจ้งค่าบริการและวันรับงาน
4.ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% ก่อนเริ่มงาน (สำหรับยอดที่ต่ำกว่า 5,000 ชำระ 100% ก่อนเริ่มงาน) หลังจากลูกค้าชำระค่าบริการแล้วแจ้งสลิปการโอนมาที่ contact@satsin.com โทรแจ้งที่เบอร์ 02-085-6664 หรือ 086-318-8889 Line ID : satsinresearch
5.หลังจากทางเจ้าหน้าที่ได้รับยอดแล้วจะเริ่มดำเนินการให้ทันที
การส่งมอบงาน
1. เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหน้าที่จะจัดส่งไฟล์ตัวอย่างไปยังลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบงานโดยไฟล์ตัวอย่างจะปกปิดข้อความ 30% ของทุกหน้าหากมีแก้ไขลูกค้าแจ้งกลับภายใน 24 ชั่วโมงหากต้องการแก่ไขในขั้นตอนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายหากเลยระยะเวลาที่กำหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการแก้ไข
2. หากมีการแก้ไขงานใช้ระยะเวลาภายใน 3 วันในการแก้ไขงานสำหรับลูกค้าทั่วไปลูกค้างานด่วน 1 วันใช้ระยะเวลาในการแก้ไขงาน 1 วัน
3. ทางเจ้าหน้าที่จัดส่งงานที่สมบูรณ์ให้กับลูกค้าหลังจากลูกค้าชำระค่าบริการครบเต็มจำนวน