รับทำปกวิจัย เข้าเล่มวิจัย

อัตราค่าบริการทำปกวิจัย

ระยะเวลาดำเนินการ

ค่าบริการ

งานด่วน รอรับ 3-4 ชั่วโมง

550 บาท

1 วัน

500 บาท

3 วัน

350 บาท

5 วัน

250 บาท

อัตราค่าบริการปริ้นเลเซอร์

รายการ

ค่าบริการ

ปริ้นเลเซอร์ ขาว-ดำ

หน้าละ 1 บาท

ปริ้นเลเซอร์ สี

หน้าละ 2-5 บาท

* 30 เล่มขึ้นไป ราคาพิเศษ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ