บริการปรึกษางานวิจัย

 

 

                                                                              บริการที่ปรึกษางานวิจัยระดับป.ตรี โท (IS Thesis) ให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

                                    บริการเขียนโครงร่างงานวิจัย ออกแบบเครื่องมือวิจัย สร้างแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ คีย์ข้อมูล ถอดเทปสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย โดยทางร้านให้บริการสาขาที่เกี่ยวข้องดังนี้

                                                                              - สายสังคมศาสตร์

                                                                              - สายมนุษย์ศาสตร์

                                                                              - สายบริหารธุรกิจ

                                                                             สาขาอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมทาง   โทร: 064-941-5566   LINE ID: satsinteam 

                                                                             ทางร้านมีบริการทั้งรูปแบบงานวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณ คุณภาพ และงานวิจัยแบบผสม ซึ่งทางร้านมีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยมามากกว่า 100 โปรเจค 

                                      ลูกค้าจึงสามารถมั่นใจได้ว่างานที่จะได้รับมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีคำแนะนำในประเด็นที่สงสัยได้ สามารถช่วยเหลือและให้คำปรึกษาได้จนจบ

                                                                             ขั้นตอนการขอบริการ

                                                                       1. ติดต่อผ่านทาง โทร 064-941-5566 LINE ID: satsinteam E-mail: contact@satsin.com   เพื่อคุยรายละเอียดงานเบื้องต้น

                                                                       2. ส่งตัวอย่างงาน พร้อมรูปแบบที่ต้องการผ่านทาง  E-mail: contact@satsin.com

                                                                       3. ทางร้านส่งใบเสนอราคาผ่านทางอีเมล์ หรือ Line ลูกค้า

                                                                       4. ชำระค่าบริการตามเงื่อนไขของใบเสนอราคา

                                                                                     5. เริ่มดำเนินการ และรอรับงานตามวันเวลาที่แจ้ง                                                          

                                                                            

แบบฟอร์มติดต่อกลับ